Latvijas Lūgšanu Nama” atbalstam!

Šobrīd notiek Latvijas Lūgšanu Nama remontdarbi! Ja vēlaties atbalstīt finansiāli, tad varat ziedot, pārkaitot ziedojumu uz bankas kontu:
AS “Swedbank” SWIFT (BIC) kods: HABALV22

Nosaukums: Latvijas Lūgšanu Nams

Reģ. nr. 40008291832

Konta nr. LV57HABA0551047484662

Maksājuma mērķis: Latvijas Lūgšanu Nams.

Ir iespēja palīdzēt arī dažādos citos veidos: ar celtniecības materiālu remontam, ko varat ziedot, vai arī ir iespēja praktiski palīdzēt uz vietas, remontējot vai uzkopjot, utml.

Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja atbalstīsiet šī projekta tapšanu arī ar savām lūgšanām.

Paldies, ka atbalstat Dieva darbu Latvijā!
Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!

“Latvijas Lūgšanu Nama” komanda.