“Latvijas lūgšanu nama” attīstībai un labākai video kvalitātei nepieciešama jaunas apgaismes iekārtas iegāde!
Tādēļ mīļi lūdzam jūs ar savu ziedojumu atbalstīt šo iekārtu iegādi!

Nepieciešamā summa apgaismes iegādei ir 633,40€!

Ziedot ir iespēja uz zemāk norādīto kontu ar norādi – GAISMĀM!

AS “Swedbank” SWIFT (BIC) kods: HABALV22
Nosaukums: Latvijas Lūgšanu Nams
Reģ. nr. 40008291832
Konta nr. LV57HABA0551047484662

Paldies par jūsu ieguldījumu “Latvijas lūgšanu nama” kalpošanā!

Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī!